tisdag 23 december 2014

Firandedagboken


Vad ska jag fira idag? Vad har jag gjort som är värt att fira? Eller någon annan?

Om jag firar, kommer andra vilja fira med mig. Företag, vänner, familj, ovänner osv.

Fira är nyckelordet. Alla älskar att fira.

Det blir alltid mer av det man gillar.

Jag älskar ballonger.

Min strategi är att uppskatta hur jag känner nu. Tacksam, glad, älskad.

Kanske jag får mer mig de andra på min väg mot spirituellt firande med.

En dag. 

Jag drömmer om att röra på mig - återkommande tema

Jag har under många år lyssnat och analyserat mina drömmar. Nu har jag tagit fasta på de bildliga bilderna. Vad säger de om mig. Vad drömmer jag om?

Jag drömmer om att röra på mig. Det är antagligen därför jag drömmer om att åka skridskor, klättra i berg, simma, åka bil, flyga, flygplan, åka spårvagn. Jag drömmer också om att jag bor i höga hus, skyskrapor, stora hus och villor. Jag drömmer också ofta om att gå på café. I princip återkommer dessa tema regelbundet.

Jag drömmer också en del om djur av olika slag. Allt från kaniner och kameler till elefanter och hästar.

Vad drömmer du om? Vad är det ditt hjärta önskar? 

tisdag 2 december 2014

Jag vill skriva en bok - men hur gör man?

En kort historia på en sida. Vad behövs?
Observerar + Gör, Observerar+säger, Gör+säger
gör+observerar, säger+observerar, säger+gör

Fråga:
1. Var är han nu. Hur kommer det sig att jag/du/hon/han är där han är. Vad händer sedan?*
Beskriv omgivningen, miljön, människor, relationer. Men under hela boken.

En sida:
O+G
Noah har på sig en vit body med krage. Det rinner dregel ur hans mun. Han har precis fått två tänder.
Han slår med handen på bordet, tittar på sin hand, öppnar och stänger den.
En vanlig dag Från kl 12h tisdag - kl 12 onsdag -> Sömn, mat, vatten, luft, kläder, sysslor, tankar, omgivning. Säkerhet, trygghet. Gemenskap. Kärlek, vänskap, självkänsla, makt, uppskattning, självförverkligande, (bli allt du kan vara = mitt inre liv) 24h. Var är jag?
O+S
Hans två risgryn till tänder tittar fram under hans lilla våta tunga. Han är en nöjd bebis.
>>Baba<< säger han. >>Bam<<.
G+S
Han håller i en Siwak och balanserar sin kropp i den vita stolen. Han andas häftigt. Han vill ha mat. Ett irriterat gnyende hörs.
>>Mmmm<<, gråter han.
G+O
Han vänder och vrider på plasten som håller siwaken instängd och slår sedan den i bordet bestämt men vänligt.
Jag stoppar in mosad banan med en liten silversked i munnen som snabbt sluter sig och sväljer. Noah gråter och vill ha mer.
S+O
Vill du ha mera? Är det gott? frågar jag och stoppar in en sked till.
Noah svarar med ett lätt gnyende av välmående medan han tuggar på den mosade bananen. Det går inte tillräckligt fort och gnyendet eskalerar.
S+G
>>Ska du ha mera<< frågar jag och tittar på den tomma tallriken.
Noah verkar nöjd, har slutat att slå med siwaken i bordet, men plötsligt gråter han till. Han vill sova.måndag 1 december 2014

Musik har en dramatisk effekt på sinnet

Musik har en dramatisk effekt på sinnet. Varje tonvibration är annorlunda och rör vid tankekraftens olika nivåer. När människor tycker om musiken vibrerar deras tankevågor och flyter fram och tillbaka i harmoni. Dessa vågor lyfter upp och för in en i en drömlik värld, och tar bort trycket mot hjärna och kropp. Denna drömlika värld kan penetreras av shaytan och han kan påverka oss starkt.

Våra känslor förändras i och med musiken. Musik förstärker en känsla. Ilska, sorg, glädje. Musik kan splittra oss. Oharmonisk musik kan göra oss sjuka. Orden som sägs påverkar oss. Det är som en motrväg till våra hjärtan och musikens känsla och ord blir våra egna.

Därför är musik farligt.

Orden stannar kvar i hjärnan och spelas upp om och om igen. Orden blir våra tankar. Våra tankar påverkar våra beteenden. Positivt och negativt.
Musik är haram i islam

Musik ä r haram. 

Skilj dig från musiken. Skilj dig från nattklubbar. Skilj dig från alkohol. 
Musik är shaytans Koran. Musik är mäktigt. 

Den lämnar spår, även om du inte hört den på 20 år. Det är svårt att rena sig från den. 

Rena dig från dessa vibrationer. 

Kan du offra någonting för Allah? Kan du offra en cd-skiva?

Hör Mufti Menk tala här


söndag 30 november 2014

Att skydda sig mot människor som gör en illa

Det finns många människor som gör en illa. Det kan vara människor i ens omgivning, i ens familj, i ens hem. Det kan vara släktingar, föräldrar, syskon, barn. Det kan vara samhället, landet eller någonting annat.

Det onda kan bekämpas genom att följa islam, genom att be, genom att fasta. Det kan bekämpas genom att följa sunnah och koranen. Lära sig av profeten Muhammads beteende och erfarenheter.

Det finns också mycket saher omkring oss. Det kommer från shaytan. Tv, film, musik är full av saher. Leksaker, bilder och tyger med. Det finns symboler och maskiner som påverkar oss negativt. Datorer, mobiler och annat. Vi lever i en värld av vibrationer. Allting är energi.

Men all energi är inte samma energi.

De som kan se auror på folk, alltså deras energier kan också se om en människa har blockerat ut andras energier. De kan se ljus som kommer från deras hjärtan. De kan se mörka energier omkring människor (djinn eller mörka tankar). De kan se en hel del som vi inte kan se. Änglar är energi, ljusa energier som omger oss varje dag.

Varje gång det är ny bön märks det att änglar är i farten eftersom internet saktar ner. Oftast dör den helt fem minuter innan bön upp till tio minuter efter bön. Och allahu alem.

Det fnns många sätt att skydda sig mot shaytan.

10 sätt att skydda sig enligt Imam Ibn ul Qayyim al Jawziyyah är följande:

1. Man söker skydd från shaytan hos Allah.
2. Man reciterar al-falaq och an-nas, eftersom de har förunderliga effekter när det gäller att söka tillflykt hos Allah från det onda, att försvaga shaytan och skydda sig mot honom. (An-nasaai)
3. Att recitera ayat al-kursi (2:255)
4. Att recitera surat al-Baqarah. Shaytan kommer inte närma sig det hus där den reciters (Muslim)
5. Om någon läser de två sista verserna av al-Baqarah på kvällen, kommer de att vara tillräckliga för honom.
6. Läsa början av surah Mu'min (Ghafir), tills man kommer till, "wa ilayhi-l-maseer" (till "Han är målet för allas färd"). [40:1-3]
7. Säga "la ilaha ill Allah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa 'ala kulli shay'in qadir" hundra gånger. (Det finns ingen värdig att dyrkas förutom Allah, han har ingen partner, till Honom tillhör Kungadömet och allt lovprisande, och han är kapabel att göra allt.
8. Det mest välgörande skyddet mot Shaytan är att åminna sig Allah, den upphöjde, väldigt mycket.
9. Tvagning och bön  är bland de mäktigaste medlen för skydd.
10. Att avhålla sig från överdrift i tal, mat och umgänge med människor. Lagom är bäst.

Det är också viktigt att veta hur man ska bete sig mot människor, oavsett om de är muslimer eller inte, eftersom felaktigt (ont) beteende till slut skadar dig själv.

lördag 29 november 2014

Livsstrategi 1 - Bönen är den grundläggande nyckeln till ett framgångsrikt liv

Skillnad mellan meditation och bön är att meditation sker inombords, medan bön sker med ord så det hörs. 

Bönen ger oss

- syfte och mening
- vägledning
- vitalitet

Jesus, Muhammad och alla profeter bad med pannan mot marken, men också ståendes och sittandes. De bad oupphörligen. Muslimer ber fem gånger om dagen. 

Vad gör bönen?

Bönen används som ett verktyg för att stödja samhället, hitta lösningar till livets utmaningar, hålla oss fokuserade, hålla oss friska genom dess helande egenskaper.   

Hur ofta ska vi be?

Vi ska be oupphörligen. Jesus bad oupphörligen. Muhammad likaså. 

Om man vill vinna och segra i livet är bönen nyckeln. 

Allah skapade oss för att vi skulle dominera över djuren och naturen. Vi har fått makt att göra vad vi vill med dessa - vi är skapade på det sättet. Allah skapade oss för att ta hand om djuren och naturen. Vi har alla verktyg - hjärna och hjärta, hand och ben för att klara av den uppgiften. 

Människor är vetenskapsmän, forskare, kockar, fiskare, fåraherdar, ingenjörer, astronauter osv. Vi måste lära oss hur vi kan använda oss av bönen för att nå sann framgång.

Förordningar, påbud och grundlagar

Allah har inte gjort dessa påbud, förordningar och grundlagar för intet. Det finns ett syfte bakom allting. Allah vet exakt hur allting fungerar och berättar alla hemligheter för oss, utan att vi behöver förstå dess vetenskapliga förklaring.

Ondska 

Ondska är egentligen allting som inte är gott. Allt som är gott är sådant som gynnar oss. Påbuden är där för att gynna oss. Det är universella grundlagar och universums hemligheter. 

Ondska skapas när vi inte följer Allahs universella grundlagar. 

Bön och tvagning

Tvättar vi oss inte, blir vi smutsiga och luktar illa på grund av bakterier och det leder till ondska, dvs sjukdom. Allah har sagt att vi ska tvätta oss. Det är därför som dopet etablerades, för att tvätta oss. Detta fenomen finns i islam med, men det heter Ghusl och kallas i vardagstal för bad eller dusch.

Man duschar helt enkel regelbundet. Muslimerna har fått påbudet (den universella grundlagen) att göra ghusl och woudo. Ghusl görs minst en gång varje vecka innan bön, men oftare om det är nödvändigt. 

Woudo görs oftare, ofta fem gånger om dagen. Då tvättar man sina intima delar, ansiktet, armar, öron, renar näsan, munnen och fötterna. 

Allah har också sagt att vi ska följa Profeten Muhammad och göra som han gjorde - eftersom det är gott. 

Profeten Muhammad borstade tänderna hela tiden. Han använde en tandborste, siwak, som borstar rent, riktigt rent. Tänderna blev skinande vita. Utan tandkräm. Och alla som använder siwak får också skinanden vita tänder (se bara på somalierna)

Fasta

Allah har sagt att vi ska fasta - fasta renar oss. Fasta är den enda vägen för sann läkning av kroppen, sann vitalitet och hälsa. 

Läs mer om hur jag gick från sjuk till gluten- och laktosfri, Raw food och fasta här.  

Vägledning

Genom bön får vi vägledning. Innan jag blev muslim bad jag en inre bön att Gud, om han nu finns, skulle ge mig sanningen, vilket Han gav mig, och jag accepterade den. Alhamdolillah. Man behöver inte vara muslim för att Allah ska svara på ens bönen. Man bör däremot vara försiktig med vad man ber om. 

Här är islamiska riktlinjer för oilka slags böner.Han förklarar villkor för istikhara som bes om man behöver fatta ett svårt beslut, t ex vem man ska gifta sig med, och rätar ut frågetecknen kring bönens villkor.

Han pratar också om andra böner man ber om man behöver någonting. Pengar, förändring, makt, hälsa etc. 

Allah kan acceptera och svara på bönen direkt, eller fördröja svaret till senare i livet, eller till nästa liv. Men Allah svarar alltid på bönen. 


 


fredag 28 november 2014

Surat al-Mulk skyddar oss mot tortyren i graven

Profeten Muhammad salato wa salem brukade inte gå och lägga sig på kvällen förrän han bad Surat al-mulk. Den som läser surat al-mulk varje dag kommer att ha den som skydd ända tills man stiger in i paradiset. Den kommer att skydda en mot tortyren i graven och hela vägen ända in till paradiset inchallah.

Att lära sig verserna utantill är egentligen inte så svårt, men det krävs oftast att man hittar någon man kan jobba med, en som redan kan suran utantill. Som tur är har jag många som kan den och som kan lära mig den. Jag har redan börjat.

Det tar bara mellan sju och tio minuter varje dag att läsa suran.
Här är den vackert illustrerad.Läs också min andra blogg muslimskglutenochlaktosfri.blogspot.com